Prowadzenie ciąży

Obserwacja ruchów płodu

Karta ruchów płodu wg Cardiff jest prostą i skuteczna metodą nadzorowania stanu płodu w warunkach domowych. Metoda ta polega na liczeniu i rejestracji ruchów wykonywanych przez dziecko w jamie macicy w kolejnych dniach począwszy od trzeciego trymestru ciąży.

Sposób wykonania

Obserwację rozpoczynamy codziennie o 9.00 rano i kończymy o 21.00. Kiedy kobieta poczuje dziesiąty ruch, wówczas na karcie odnotowuje aktualną godzinę poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu. W dniu, w którym zaobserwowano 10 ruchów kończy się obserwację i do końca dnia nie liczy się ilości ruchów płodu. Dopiero następnego dnia należy ponownie od godziny 9 rano podjąć liczenie ruchów dziecka. Jeżeli do godziny 21:00 kobieta zaobserwowała mniej niż 10 ruchów, to ich ilość należy nanieść poniżej grubej kreski karty w kwadrancie odpowiadającym liczbie odczuwanych ruchów.

Przykład

Jeżeli dziesiąty ruch zauważono o godzinie 11:25 wówczas zamazać należy cały kwadrat przy godzinie 11:30 natomiast, jeżeli dziesiąty ruch odczuwany jest o godzinie 18:50 to zamazać należy kwadrant znajdujący się przy godzinie 19:00.

Wnioski 

Jeżeli zarejestruje się mniej niż 10 ruchów w ciągu dwóch kolejnych dni obserwacji, to należy następnego dnia niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę. Jeżeli po całym dniu obserwacji nie zarejestruje się żadnego ruchu płodu wówczas należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Ważne! - Kwas Foliowy

Wady cewy nerwowej powstają w 1 miesiącu życia płodowego, gdy kobieta najczęściej nie wie, że jest w ciąży. O ich pojawieniu się decyduje wpływ środowiska i czynniki genetyczne. Szczególnie duże ryzyko powstania wad cewy nerwowej u płodu istnieje:

W rodzinach wady układu nerwowego pojawiały się do IV pokolenia wstecz:

  • u matek z podwyższonymi poziomami płodowego białka (alfafetoproteiny - AFP) w surowicy
  • u matek przyjmujących leki p-padaczkowe
  • u matek chorych na cukrzycę

Aby zminimalizować ryzyko urodzenia dziecka z wadą cewy nerwowej dużą rolę odgrywa jej profilaktyka, czyli stosowanie odpowiedniej diety oraz przyjmowanie kwasu foliowego, który również zmniejsza częstość występowania rozszczepów wargi i podniebienia oraz wrodzonych wad serca. Szczególna rolę w profilaktyce wad cewy nerwowej odgrywa podawanie kwasu foliowego.

Wykazano, że przyjmowanie 4 mg kwasu foliowego codziennie przez 3 miesiące przed spodziewanym zapłodnieniem i jeszcze przez trzy miesiące ciąży - o 75%zmniejsza ryzyko powstania wady cewy nerwowej u dziecka w rodzinach z obciążonym wywiadem. Z tego powodu każda kobieta planująca ciąże powinna na przynajmniej 3 miesiące przed planowaną koncepcją zacząć zażywać Kwas Foliowy – preparaty dostępne w aptekach, bez recepty.

Szkoła rodzenia 

Zadaniem szkoły rodzenia jest działanie w okresie ciąży sprzyjające utrzymaniu dobrostanu psychofizycznego ciężarnej, rodzącej, rodziny. Zadanie to powinno być realizowane poprzez edukację przygotowującą przyszłą matkę i ojca do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Ginekolog kwalifikujący ciężarną do szkoły rodzenia powinien wziąć pod uwagę względne i bezwzględne przeciwwskazania do ćwiczeń w okresie ciąży. W czasie zajęć teoretycznych ciężarna wraz z ojcem dziecka powinna poznać mechanizm porodu, zasady opieki poporodowej, zaznajomić się z okresem karmienia, antykoncepcją po porodzie.

W czasie zajęć praktycznych stosować gimnastykę ogólno usprawniającą, poznać pozycje relaksacyjne, sposoby oddychania w różnych okresach porodu, zasady parcia, poznać zasady pielęgnacji noworodka (bezpieczne chwyty noworodka, kąpiel, układanie noworodka itp.). Ponadto powinna zaznajomić się z salą porodową w której będzie odbywać poród.

Kliknij na obrazek by pobrać ulotkę

Prowadzenie ciąży - ulotka do pobrania