Badania prenatalne

Diagnostyka prenatalna

To dokładne, kompleksowe badanie płodu, które umożliwia wykrycie z bardzo wysoką trafnością wad genetycznych już w I trymestrze ciąży. Diagnostyka prenatalna daje podstawy do podjęcia leczenia jeszcze przed urodzeniem dziecka.

Czytaj dalej

Badania prenatalne

Oferujemy badania prenatalne nieinwazyjne (USG, NT, testy biochemiczne, ocena ryzyka występowania wad genetycznych) i inwazyjne (CVS, amniopunkcja genetyczna, kordocenteza) oraz wykonujemy echokardiografię płodową.

Czytaj dalej

Mikromacierz

Badanie metodą mikromacierzy (aCGH), zwane również „kariotypem molekularnym", wykonywane jest z DNA wyizolowanego z komórek płodowych, znajdujących się w płynie owodniowym, trofoblaście bądź krwi pępowinowej. Badanie identyfikuje lub wyklucza obecność aneuploidii wszystkich chromosomów, w tym najczęściej występujących trisomii 21, 13 i 18 pary.

Czytaj dalej

Ryzyko genetyczne

Obliczamy istnienie ryzyka genetycznego, używając zaawansowanego systemu Astraia – 1 z 2 dostępnych na rynku programów z certyfikatem Fetal Medicine Foundation (FMF). Daje on gwarancję maksymalnej rzetelności wyników.

Czytaj dalej

Testy biochemiczne - PAPP-A

Testy biochemiczne wykonujemy za pomocą analizatora Delfia Express firmy Perkin Elmer, która posiada certyfikat FMF. Obliczając ryzyko genetyczne, łączymy wyniki badania USG i testu PAPP-A oraz używamy certyfikowanego programu Astraia.

Czytaj dalej

Wykrywania przypadków zespołu Downa

Zastosowanie analizy wolnego płodowego DNA (testy Harmony, NIFTY, TRANQULITY, IONA, Panorama) w grupach płodów z podwyższonym ryzykiem genetycznym wykrywa ponad 99% przypadków zespołu Downa.

Czytaj dalej