Genetyczny test prenatalny

Sanco RHD Test to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RHD u płodu w trakcie ciąży.

Jest przydatny przy kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku powikłań czy zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej.

Zobacz ulotkę