Sprzęt

Aparaty Ultrasonograficzne
Sprzęt Medyczny

SonomedicoW NZOZ Sonomedico pracujemy na sprzęcie medycznym najwyższej klasy światowej. Dysponujemy najnowszym aparatem ultrasonograficznym Voluson E8 Expert BT10 firmy General Electric Medical Systems, który umożliwia stosowanie metod obrazowania wysokiej rozdzielczości. 

Wszystkie aparaty posiadają możliwość zastosowania technik 3D i 4D badania trójwymiarowego , jak również wysokoczułych technik badania Dopplerowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z badań ultrasonograficznych w naszej galerii.

Prenatalne Badania USG

Personel SonomedicoBadania ultrasonograficzne w NZOZ Sonomedico wykonujemy w określonych tygodniach ciąży:

  • 11+0 – 14+0 tygodni ciąży – wstępne badanie anatomii płodu wraz z oceną ryzyka występowania wad genetycznych. W tym czasie proponowane jest również wykonanie testu biochemicznego podwójnego , które to badanie zwiększa wykrywalność wad genetycznych płodu.
  • 18 - 23 tygodnie ciąży – ocena budowy płodu, łożyska i ilości płynu owodniowego.
  • 28 – 33 tygodnie ciąży – ponowna ocena budowy płodu, łożyska i ilości płynu owodniowego. Badanie w trzecim trymestrze ciąży nie może jednak zastąpić dokładnego badania anatomii płodu w okresie 18-24 tygodnia ciąży. Jest badaniem ważnym uzupełniającym. 

W badaniach w okresie 18-24 oraz 28-32 tygodni ciąży wykonuje się ocenę dobrostanu płodu przy zastosowaniu technik Dopplerowskich (tzw. przepływy Dopplerowskie).

Echokardiografia

Personel SonomedicoW badaniu echokardiograficznym (badaniu serca płodu) ocenia się dokładnie budowę serca płodu oraz jego czynność przy zastosowaniu technik kolorowego i pulsacyjnego Dopplera. Badanie to wykonuje się w celu wykluczenia wad wrodzonych serca płodu.

Niektóre wady serca płodu w okresie prenatalnym mogą jednak zostać niewykryte (np. Koarktacja aorty i inne).