Prof. Dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Bartosz Czuba

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • Adiunkt habilitowany Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej.
 • II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii
 • Specjalizacja w zakresie Perinatologii
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego, z zakresu diagnostyki prenatalnej wad genetycznych i rozwojowych płodu
 • Tytuł doktora nauk medycznych – wyróżniona praca doktorska z zakresu diagnostyki prenatalnej zakażeń wewnątrzmacicznych drobnoustrojami powodującymi nieprawidłowy przebieg ciąży (wady rozwojowe, poród przedwczesny, poronienia, wewnątrzmaciczną śmierć płodu)

Liczne zagraniczne pobyty naukowe:

 • Staż miesięczny w Katholiekuniversitat, Gasthuisberg Klinik Leuven, Belgia z zakresu zastosowania fetoskopii w diagnostyce i terapii wewnątrzmacicznej płodu (Prof. Jan Deprest)
 • Staż  w Department of  Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, z zakresu wykonywania badań USG w ciąży (Prof. Kypros Nicolaides)

Posiadane Certyfikaty:

 • 2004 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Advanced Course in Fetal Medicine
 • 2003 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem
 • 2003 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
 • 2001 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 18-23 tygodniem
 • Od października 2000 członek ISUOG (Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii)
 • Od października 1996 członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
 • Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów i Konferencji