O nas

Klinika SonomedicoWitamy w NZOZ Sonomedico - nasi specjaliści ginekologii w Żorach proponują następujące badania: 

 1. Badanie przezierności karkowej NT z oceną ryzyka statystycznego wad genetycznych (trisomii 21,13,18)  w okresie 11-14 tygodni ciąży. 
 2. Ultrasonogram genetyczny ze wskazań ze względu na wiek pacjentki. 
 3. Wczesna ocena anatomii płodu- w okresie 11-14 tygodni ciąży. 
 4. Badanie echokardiograficzne serca płodu-dokładne badanie serca płodu. 
 5. Badania Dopplerowskie przepływów obwodowych oraz ocena funkcji łożyska i dobrostanu płodu w przypadku zagrożeń ciąży takich jak np.: wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu (hypotrofia płodu), nadciśnienie tętnicze ciężarnej, trombofilie (zaburzenia krzepnięcia krwi u ciężarnej) i inne 
 6. Diagnostyka inwazyjna płodu oraz terapia płodu: biopsja kosmówki (CVS), amniopunkcja (pobranie płynu owodniowego), kordocenteza (nakłucie pępowiny płodu i ocena morfologii w przypadku podejrzenia anemii płodu) w przypadku konfliktu serologicznego oraz konieczności wykonania transfuzji (przetoczenia) wewnątrzmacicznego krwi.
 7. Opieka nad ciążą wysokiego ryzyka (m.in. ciąża bliźniacza, trojacza, opóźnienie wzrostu płodu, zaburzenia rytmu serca płodu-arytmia serca płodu, konflikt serologiczny (niezgodność w zakresie grup krwi rodziców), infekcje w ciąży, obrzęk płodu.
 8. Badania konsultacyjne w przypadku wykrycia oraz podejrzenia nieprawidłowości budowy i anatomii płodu.

Wizyta

sonomedico_2020_img_4.jpgW dniu badania u ginekologa w Żorach prosimy o przedłożenie w naszej rejestracji następujących dokumentów:

 • Karta ciąży
 • Karta CHIP NFZ u pacjentek Śląskiej Kasy Chorych
 • Skierowanie od lekarza prowadzącego (jeżeli pacjentkę zakwalifikowano do Programu Badań Prenatalnych refundowanego przez NFZ)
 • Wyniki badań USG od lekarza prowadzącego wraz z dokumentacją zdjęć USG.
 • Poprzednie wyniki badań prenatalnych wraz z dokumentacją fotograficzną zdjęć USG.

Nasza poradnia

Personel