Inseminacja

Inseminacja IUI

Procedura ta polega na wprowadzeniu za pomocą specjalnego cewnika bezpośrednio do jamy macicy odpowiednio przygotowanego nasienia partnera. Inseminacja może być wykonywana na cyklu naturalnym pacjentki lub cyklu stymulacji hormonalnej, której celem jest zwiększenia szansy na ciążę. Po stwierdzeniu dojrzałości pęcherzyka Graafa, co potwierdzają badania hormonalne oraz badanie ultrasonograficzne, lekarz prowadzący podejmuje decyzję o terminie wykonania inseminacji.

W dniu planowanej inseminacji partner oddaje nasienie, które następnie podlega specjalnej obróbce. Jest ono poddawane procesowi płukania w specjalnych mediach i wirowania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie frakcji plemników o najwyższym potencjale zapładniającym.

rocedura przygotowania nasienia trwa około 2-ch godzin dlatego nasienie należy dostarczyć do laboratorium odpowiednio wcześniej przed zaplanowanym przez lekarza terminem zabiegu. 

Zabieg inseminacji odbywa się w czasie zwykłej wizyty, zazwyczaj nie jest bolesny. Po zabiegu pacjentka może chodzić, jeździć samochodem etc. Niekiedy po zabiegu może pojawić się delikatne plamienie. 

Wskazania do IUI

  • nieprawidłowe parametry nasienia
  • czynnik szyjkowy (bariera immunologiczna)
  • zaburzenia owulacji
  • endometrioza
  • niepłodność idiopatyczna (o nie wyjaśnionym podłożu)

Inseminacja nasieniem dawcy AID 

Procedura ta wykonywana jest przez lekarzy ginekologów w Żorach w sposób standardowy (jak w przypadku inseminacji domacicznej nasieniem partnera), ale używa się do niego nasienia pochodzącego od anonimowego dawcy. 

Nasienie dawcy może być wykorzystane przez parę, w przypadku gdy u mężczyzny nie stwierdzono obecności plemników, a leczenie nie przynosi efektów. Dawcami są młodzi mężczyźni (do 35 roku życia) dokładnie przebadani pod względem potencjalnego nosicielstwa chorób zakaźnych, psychicznych i genetycznych. Każdemu z dawców wykonujemy również badanie jego chromosomów - badanie kariotypu. W ten sposób wykluczamy występowanie u nich nosicielstwa translokacji zrównoważonych lub robertsonowskich. Nasienie dawcy może być użyte do technik wspomaganego rozrodu dopiero po okresie karencji (minimum 6 miesięcy) oraz wykonaniu badań wirusologicznych i mikrobiologicznych. Dane dawcy jak i biorców nasienia pozostają tajemnicą, tak jak i sam fakt korzystania z banku przez daną parę. 

Dawca dobierany jest przez parę na podstawie grupy krwi, czynnika Rh oraz zewnętrznych cech morfologicznych: wzrostu, koloru oczu, włosów.