Dr hab. n. med. Agata Włoch

Agata WłochAbsolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Adiunkt Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii (Ruda Śląska), Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Starszy Asystent Kliniki Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach.

Zakres zainteresowań:

 • Kardiologia Prenatalna
 • Ultrasonografia położnicza
 • Echokardiografia
 • Kardiologia Dziecięca

Edukacja:

 • Śląska Akademia Medyczna, Katowice – dyplom lekarza 
 • Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska,  - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych 

Specjalizacja: 

 • I stopień specjalizacji z pediatrii 
 • II stopień specjalizacji z pediatrii 

Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej nadane przez Śląską Akademię Medyczną
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za pracę doktorską z zakresu ultrasonografii, Zjazd PTU – Lublin

Publikacje w czasopismach  i książkach

 • autor i współautor rozdziałów książek i publikacji medycznych – dostępne na stronie www.slam.katowice.pl i medycznej bazy danych – Medline www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Projekty badawcze:

 • Kierownik i współwykonawca projektów naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Programu Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej – Polkard-Prenatal, i Kardio-Prenatal 2006-2007 wykonawca

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka delegująca)

 • Konferencje – zaproszony wykładowca 
  • Programu Ministerialnego Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - Polkard-Prenatal
  • Wykładowca Mazowieckiej i Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii
  • Wykładowca kursu 3D/4D – Visus
  • Wykładowca – Konferencji Perinatologicznej w Saint Petersburgu, Fl, USA
  • Wykładowca Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound

Staże, kursy i certyfikaty

 • Liczne staże i kursy m in w ośrodkach perinatologicznych i kardiologicznych – w USA, Norwegii, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii
 • Pierwsze szkolenia z zakresu echokardiografii płodowej w ICZMP w Łodzi
 • Certyfikat Umiejętności w zakresie Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU
 • Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

 

Agata Włoch - ZnanyLekarz.pl