Dr hab. n. med. Dariusz Borowski

Bartosz Czuba

 • Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • 1993 - 2007 - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
 • 1998 - specjalizacja I stopnia z Położnictwa i Ginekologii
 • 2002 - specjalizacja II stopnia z Położnictwa i Ginekologii
 • 1999 - obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)” na Akademii Medycznej w Łodzi
 • 2007 - stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena przydatności badań ultrasonograficznych oraz markerów biochemicznych w diagnostyce zagrożeń pierwszego trymestru ciąży” - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 2007 - I Klinika Położnictwa I Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
 • 2009 - Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2013 - stanowisko Profesora nadzwyczajnego Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2014 - specjalizacja z Perinatologii
 • 2015 - 2018 - Dyrektor Medyczny Szpital Specjalistyczny Pro - Familia w Łodzi
 • 2019 - Przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Towarzystwa naukowe:

 1. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne - członek od 1998
  • członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii od 2009
  • członek Sekcji Terapii Płodu od 2009
  • członek Sekcji Perinatologii od 2012
  • Przewodniczący Sekcji Ultrasonografii od 2019
 2. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - członek od 1996
 3. Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej - członek od 1996
 4. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne - członek od 1993 - 2002

Projekty badawcze:

 1. Wykonawca grantu KBN nr 4 PO5E 120 15 pt. Ocena wartości klinicznej wewnątrzmacicznego zastosowania shuntu pęcherzowo - owodniowego w przypadkach uropatii zaporowych u płodu. Grant zakończony.
 2. Główny Wykonawca grantu KBN nr 0734/PO5/99/16 pt. Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR). Grant zakończony.
 3. Kierownik grantu KBN pt. „Ocena przydatności ultrasonografii dwu, trójwymiarowej i dopplerowskiej oraz markerów inwazji trofoblastu w diagnostyce poronień pierwszego trymestru ciąży”.
 4. Wykonawca grantu KBN pt. „Diagnostyka i terapia zespołu przetoczeniowego w przebiegu ciąży bliźniaczej z zastosowaniem techniki laserowej i fetoskopii operacyjnej - badania wieloośrodkowe”.

Wykładowca:

 1. Winter School of Perinatal Medicine (Polish Society Of Perinatal Medicine),
 2. German-Polish School of Ultrasound in Gynecology and Obstetrics (Medical University in Poznań and Wielkopolska Poland Gynecological Society),
 3. Improvement Courses-the application of ultrasound in Gynecology and obstetrics (Polish Gynaecological Society),
 4. Application of ultrasound in obstetrical practice family doctor (Polish Society of Ultrasound)
 5. Activities from the scope of the obstetrics and Gynecology-seminars and lectures-English-speaking branch of the Faculty of medicine at the Medical University in Łódź,
 6. Application of fetal echocardiography in obstetrics in the framework of the implementation of the program POLKARD,
 7. Prenatal diagnosis and the use of ultrasound in obstetrics-Polish Gynecological Society meeting.
 8. Application of ultrasound in the diagnosis first trimester of pregnancy - a branch of the Mazowiecki Polish Perinatal Medicine Society.

Programy specjalizacyjne:

 1. Współtwórca program specjalizacyjnego z zakresu perinatologii - 2013

Szkolenia zagraniczne:

 1. Diagnosis of defects of the fetus in the I and II trimester of pregnancy - University of London - Londyn 1998
 2. Application of the technique of colored Doppler in obstetrics and Gynecology - Lubeka 1999
 3. Fetal therapy - San Francisco 2000
 4. Diagnosis and therapy of fetal defects - Children Hospital - Filadelfia 2001
 5. Application of three-dimensional ultrasound techniques in medicine - Warszawa 2001
 6. Application of 3D ultrasound in obstetrics and Gynecology - Poznań 2002
 7. Diagnosis of defects of the fetus, the use of Doppler techniques and fetal therapy - Fetal Medicine Foundation - Kings College Hospital - Londyn 2002, 2004, 2005, 2010, 2012, 2014, 2015
 8. Diagnosis and therapy in cases of complications in twin pregnancies - Catholic University - Leuven - Belgia - 2004, 2005.
 9. Fetal echocardiography - All Childrens Hospital - St. Petersburg, Floryda, Stany Zjednoczone 2005

Promotor przewodów doktorskich:

 1. Jarosław Koneczny - Evaluation of the usefulness of ultrasound diagnostic models in predicting malignant tumors of the ovary. Medical University of Warsaw - 03. 2013
 2. Przemysław Poziemski - The importance of predictive terminology and endometrial measurement techniques proposed by IETA to detect the endometrial pathology, in particular endometrial cancer. I Wydział Lekarski WUM – 05. 2015
 3. Józef Krawczyk - Pregnancy-associated plasma protein-A - the clinical application in the first trimester of pregnancy - 02.2017

Nagrody:

 1. Nagroda Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 2. Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 3. Brązowy Krzyż Zasługi

 

Dariusz Borowski - ZnanyLekarz.pl