Dr n. med. Michał Michalski

Michał Michalski

 • Specjalizacja: Położnictwo i Ginekologia
 • Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • Tytuł doktora nauk medycznych – praca doktorska z zależności pomiędzy czynnikami   infekcyjnymi oraz ryzykiem wystąpienia i następstwami porodu przedwczesnego
 • II stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii

Staże zagraniczne:

 • 2-krotny staż w Department of  Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, z zakresu wykonywania badań USG w ciąży(Prof.Kypros Nicolaides)

Posiadane certyfikaty:

 • 2016 – certyfikat oceny serca płodu Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
 • 2015 – certyfikat badań prenatalnych Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
 • 2014 – certyfikat Fetal Medicine Foundation w zakresie badań USG w ciąży pomiędzy 20-22 tygodniem
 • 2013 – certyfikat Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników na wykonywanie badań USG w położnictwie i ginekologii
 • 2013 – certyfikat Fetal Medicine Foundation ukończenia kursu oceny serca płodu „ Fetal Cardiac Scanning”
 • 2012 – certyfikat Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem
 • 2012 – certyfikat Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, przepływu krwi przez przewód żylny oraz zastawkę trójdzielną serca płodu
 • 2012 – certyfikat Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kąta twarzowego oraz przepływu krwi przez tętnice maciczne
 • 2012 – certyfikat Fetal Medicine Foundation ukończenia kursu „ Basic fetal echocardiography”
 • 2011 – certyfikat Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań dopplerowskich w ciąży 
 • 2011 – ceryfikat Fetal Medicine Foundation na wykonywanie pomiarów szyjki macicy w predykcji porodu przedwczesnego

Współautor publikacji w literaturze fachowej:

 • „Grelina- działanie nowego peptydu i jego wpływ na etiopatogenezę niektórych patologii ciąży”
 • „Kliniczne aspekty chirurgicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu z zespołem Chiari II”

Członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii), FMF (The Fetal Medicine Foundation - Fundacja Medycyny Płodu) oraz USG PTG –Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
 

Michał Michalski - ZnanyLekarz.pl